1 ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ

1.1 ເອກະສານນີ້ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອຢ້ຽມຢາມ Koh Rong ໂດຍ SEQ Legal.

2 ແຈ້ງການລິຂະສິດ

2.1 Copyright (c) 2014 Visit Koh Rong.

2.2 ອີງຕາມເງື່ອນໄຂສະແດງອອກຂອງຫນັງສືແຈ້ງການນີ້:

(ກ) ພວກເຮົາ, ພ້ອມກັບຜູ້ອະນຸຍາດຂອງພວກເຮົາ, ເປັນເຈົ້າຂອງແລະຄວບຄຸມລິຂະສິດແລະສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາອື່ນໆໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແລະເອກະສານກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ; ແລະ

(ຂ) ທັງຫມົດລິຂະສິດແລະສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາອື່ນໆໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແລະເອກະສານກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກຈອງ.

3 ໃບອະນຸຍາດລິຂະສິດ

3.1 ທ່ານອາດຈະ:

(a) ເບິ່ງຫນ້າເວັບຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາໃນເວັບເບລາເຊີ;

(ຂ) ຫນ້າເວັບດາວໂຫລດຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຈັດເກັບໄວ້ໃນຕົວທ່ອງເວັບເວັບໄຊຕ໌;

(c) ພິມຫນ້າເວັບຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ;

(d) ນ້ໍາສຽງແລະໄຟລ໌ວິດີໂອຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ; ແລະ

(e) ການນໍາໃຊ້ເຂົ້າຊົມ Koh Rong ໂດຍການທ່ອງເວັບ,

ຕາມຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆຂອງຫນັງສືແຈ້ງການນີ້.

3.2 ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ອະນຸຍາດຢ່າງຊັດເຈນໂດຍຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆຂອງຫນັງສືແຈ້ງການນີ້, ທ່ານບໍ່ຕ້ອງດາວໂຫລດວັດຖຸໃດໆຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາຫຼືປະຫຍັດອຸປະກອນດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ.

3.3 ທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ Koh Rong, ການວາງແຜນແລະການຈອງການເດີນທາງຂອງທ່ານແລະການບໍລິການອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ, ແລະທ່ານບໍ່ຄວນໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຈຸດປະສົງອື່ນໆ.

3.4 ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ອະນຸຍາດຢ່າງຊັດເຈນໂດຍແຈ້ງການນີ້, ທ່ານບໍ່ຕ້ອງແກ້ໄຂຫຼືແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ.

3.5 ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງຫຼືຄວບຄຸມສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນອຸປະກອນ, ທ່ານບໍ່ຕ້ອງ:

(ກ) ການເຜີຍແຜ່ເອກະສານຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ (ລວມທັງການພິມເຜີຍແຜ່ໃນເວັບໄຊທ໌ອື່ນ);

(ຂ) ການຂາຍ, ການເຊົ່າຫຼືໃບອະນຸຍາດຍ່ອຍຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ;

(c) ສະແດງວັດຖຸໃດໆຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນສາທາລະນະ;

(ຂ) ການຂຸດຄົ້ນວັດຖຸຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ; ຫຼື

(e) ການແຈກຍາຍວັດຖຸຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ, ປະຢັດໃນຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດໂດຍແຈ້ງການນີ້.

4 ການນໍາໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ

ທ່ານຕ້ອງບໍ່:

(ກ) ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາໃນທາງໃດກໍ່ຕາມຫຼືເຮັດການປະຕິບັດໃດໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫຼືອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເວັບໄຊທ໌, ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍຂອງການປະຕິບັດ, ຄວາມພ້ອມຫຼືການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌;

(ຂ) ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາໃນທາງໃດທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ຜິດກົດຫມາຍ, ຫຼອກລວງຫຼືເປັນອັນຕະລາຍ, ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດປະສົງຫຼືກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ຜິດກົດຫມາຍ, ຫຼອກລວງຫຼືເປັນອັນຕະລາຍ;

(c) ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄັດລອກ, ເກັບຮັກສາ, ໂຮດ, ສົ່ງ, ສົ່ງ, ນໍາໃຊ້, ເຜີຍແຜ່ຫຼືແຈກຢາຍອຸປະກອນໃດຫນຶ່ງເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ (ຫຼືຖືກເຊື່ອມໂຍງກັບ) spyware, ໄວຣັສຄອມພິວເຕີ, ມ້າ Trojan, worm, keystroke logger, rootkit ຫຼືອື່ນໆ. ຊອບແວຄອມພິວເຕີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ; ຫຼື

(d) ດໍາເນີນກິດຈະກໍາເກັບລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ເປັນລະບົບຫຼືອັດຕະໂນມັດ (ລວມທັງບໍ່ຈໍາກັດການຂັດ, ການຂຸດຄົ້ນຂໍ້ມູນ, ການຂຸດຄົ້ນຂໍ້ມູນແລະການຂຸດຄົ້ນຂໍ້ມູນ) ໃນຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ມີການສະແດງຄວາມເຫັນແຈ້ງຂອງພວກເຮົາ.

5 Report abuse

5.1 ຖ້າທ່ານຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອຸປະກອນຫຼືກິດຈະກໍາໃດໆທີ່ຜິດກົດຫມາຍຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ, ຫຼືອຸປະກອນຫຼືກິດຈະກໍາທີ່ລະເມີດຂໍ້ແຈ້ງນີ້, ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້.

5.2 ທ່ານສາມາດແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ກ່ຽວກັບອຸປະກອນຫຼືກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວໂດຍທາງອີເມວ.

6 ການບັງຄັບໃຊ້ຂອງລິຂະສິດ

6.1 ພວກເຮົາເອົາການປົກປ້ອງລິຂະສິດຂອງພວກເຮົາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

6.2 ຖ້າພວກເຮົາພົບວ່າທ່ານໄດ້ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການລິຂະສິດຂອງພວກເຮົາໃນການລະເມີດໃບອະນຸຍາດທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຫນັງສືແຈ້ງການນີ້, ພວກເຮົາອາດຈະດໍາເນີນການດໍາເນີນຄະດີທາງກົດຫມາຍຕໍ່ທ່ານ, ຊອກຫາຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານການເງິນແລະ / ຫຼືຄໍາສັ່ງໃຫ້ທ່ານຢຸດໃຊ້ວັດຖຸເຫຼົ່ານັ້ນ. ທ່ານຍັງສາມາດຖືກສັ່ງໃຫ້ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມທາງດ້ານກົດຫມາຍ.

7 Permissions

7.1 ທ່ານອາດຮ້ອງຂໍການອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການລິຂະສິດໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາໂດຍການຂຽນຫາພວກເຮົາທາງອີເມວ.