ໃນຄໍາສັ່ງໂດຍສະເພາະ, ນີ້ແມ່ນຮູບ 25 ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເດີນທາງໄປທີ່ສວຍງາມ Koh Rong ແລະ Koh Rong Samloem ເກາະດອນ!

ຄວາມຄິດເຫັນ