Book-Hotels-Visit-Koh-Rong

ຈອງລົດ taxi
ຫຼືລົດເມປະຈຸບັນ
& ບັນທຶກ 30%

BOOK NOW
ບັນທຶກ
30%

Taxis & Buses

ເນື່ອງຈາກວ່າທາງເລືອກທາງການບິນມີຈໍາກັດ, ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍກິນລົດເມຫຼືລົດ taxi ເອກະຊົນເພື່ອ Sihanoukville. (ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ເວລາຝຶກອົບຮົມໄດ້). ຈອງລົດແທັກໂກ້ຫລືລົດເມຂອງທ່ານອອນໄລນ໌ໃນປັດຈຸບັນ & ປະຫຍັດເຖິງ 30%.

ຈອງລົດແທໍກຊີ່ / ລົດເມຕອນນີ້ & ບັນທຶກ 30%